Zelenskyy wraps up European tour with visit to EU summit