On border tour, Harris cites ‘progress’ in ‘tough’ situation