Ethiopia finally set to vote as PM vows 1st fair election