Azerbaijan to increase gas deliveries to Bulgaria, Europe